Kontakty

Název společnosti:

MS business spol. s.r.o.

Sídlo společnosti:

U Fotochemy 1601, 500 02 Hradec Králové

Obchodní oddělení:

Malé náměstí 14/15, 500 03 Hradec Králové

IČO:

260 11 395

DIČ:

CZ 260 11 395

Telefon:

+420 495 212 124,6

Fax:

+420 495 212 124

Mobil:

+420 776 589 698

E-mail:

info@msbusiness.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v odd. C, vl. Č. 19993.

Koncesní listina vydaná právnické osobě evidované v živnostenském rejstříku pod číslem 705286.

bob clip in hair extensions best hair salons in paris human hair extensions mesh integration system hair what are hair extensions made of lace wigs used hair extensions best shampoo for dry hair uk real hair wigs afro caribbean lace front wigs uk how to bleach barbie hair without bleach real hair wigs zala hair extensions reviews synthetic lace front wigs with bangs lace front wigs uk