Kontakty

Název společnosti:

MS business spol. s.r.o.

Sídlo společnosti:

U Fotochemy 1601, 500 02 Hradec Králové

Obchodní oddělení:

Malé náměstí 14/15, 500 03 Hradec Králové

IČO:

260 11 395

DIČ:

CZ 260 11 395

Telefon:

+420 495 212 124,6

Fax:

+420 495 212 124

Mobil:

+420 776 589 698

E-mail:

info@msbusiness.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v odd. C, vl. Č. 19993.

Koncesní listina vydaná právnické osobě evidované v živnostenském rejstříku pod číslem 705286.