Profil

Společnost MS business spol. s r.o., v jejímž středu působí lidé s dlouholetými zkušenostmi v oblasti archivace dokumentů (spisovou a skartační službou se zabývají už od roku 1996), vystupuje na českém trhu pod tímto obchodním jménem od roku 2004.

Díky širokému spektru nabízeních služeb vysoké kvality a profesionálnímu přístupu k zákazníkům se společnost velmi rychle rozvinula a nyní patří mezi špičku tohoto oboru v rámci celé České republiky. Svědčí o tom především důvěra mnoha klientů, kteří služeb společnosti využívají.

V současné době má společnost MS business, uzavřeno více než 1850 smluvních vztahů, na základě kterých pečuje o dokumenty nejen prosperujících společností, ale také subjektů v likvidaci, konkursu či insolvenčním řízení.

Vše samozřejmě probíhá pod přísným dodržováním „pravidel hry“ a stálým dohledem Státního oblastního archivu. Dokladem toho je získání Koncesní listiny, bez které není možné vykonávat předmět podnikání Vedení spisovny!

Koncese

Dne 04. 01. 2006 byla Magistrátem města Hradec Králové vydána naší společnosti koncesní listina na Vedení spisovny – pod event. Č. 360201-233145 (tj. od 1. 1. 2006 musí být spisová a skartační služba vedená jako koncesovaná činnost pod stálým dohledem Státního oblastního archivu. Společnosti, které nedisponují touto koncesí, nesmějí spisovou a skartační službu provozovat).

Spisovna

Společnost MS business spol. s r.o. má ve vlastnictví tři budovy, které beze zbytku plní všechny požadavky kladené na provoz soukromé spisovny ve smyslu platných právních předpisů, zejm. zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Všechny tři budovy jsou řádně zabezpečeny jak proti vniknutí cizích osob, tak proti požáru.