Koncese

Dne 04. 01. 2006 byla Magistrátem města Hradec Králové vydána naší společnosti Koncesní listina na Vedení spisovny – pod ev. č.: 360201-233145 (tj. od 1. 1. 2006 musí být spisová a skartační služba vedená jako koncesovaná činnost pod stálým dohledem Státního oblastního archivu. Společnosti, které nedisponují touto koncesí, nesmějí spisovou a skartační službu provozovat)

Koncesní listina

bob clip in hair extensions best hair salons in paris human hair extensions mesh integration system hair what are hair extensions made of lace wigs used hair extensions best shampoo for dry hair uk real hair wigs afro caribbean lace front wigs uk how to bleach barbie hair without bleach real hair wigs zala hair extensions reviews synthetic lace front wigs with bangs lace front wigs uk