Koncese

Dne 04. 01. 2006 byla Magistrátem města Hradec Králové vydána naší společnosti Koncesní listina na Vedení spisovny – pod ev. č.: 360201-233145 (tj. od 1. 1. 2006 musí být spisová a skartační služba vedená jako koncesovaná činnost pod stálým dohledem Státního oblastního archivu. Společnosti, které nedisponují touto koncesí, nesmějí spisovou a skartační službu provozovat)

Koncesní listina