Spisovna - Petrof

Spisovna - Petrof

Spisovna č.2 je umístěna v areálu společnosti Petrof spol. s r.o., na pozemku stavební parcely č. 860 (evidenčně označované jako budova S1).

Nemovitost je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 26828, pro obec Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové.

Spisovna č. 2 je zrekonstruovaný jednopodlažní nepodsklepený objekt, obdélníkového tvaru pro uložení až 12.000 bm dokumentů. Budova rovněž vyhovuje svému účelu, tj. předmětu podnikání – Vedení spisovny.

Zabezpečení

Spisovna č. 2 je proti vniknutí cizích osob zabezpečena bezpečnostní agenturou (budova je umístěna v areálu s vrátnicí s nepřetržitým provozem). Okna v budově jsou opatřena bezpečnostními foliemi a vstupy v podobě kovových dvoukřídlých protipožárních vrat jsou opatřeny vždy dvěma bezpečnostními zámky.

Dále je v budově nainstalován Elektronický zabezpečovací systém firmy Jablotron, s.r.o. Systém zároveň slouží také jako elektronická požární signalizace. Systém je plně funkční a pravidelně kontrolovaný. V budově jsou rozmístěny ruční práškové hasící přístroje pro okamžité použití. Počet i náplň přístrojů vyhovuje daným předpisům.

bob clip in hair extensions best hair salons in paris human hair extensions mesh integration system hair what are hair extensions made of lace wigs used hair extensions best shampoo for dry hair uk real hair wigs afro caribbean lace front wigs uk how to bleach barbie hair without bleach real hair wigs zala hair extensions reviews synthetic lace front wigs with bangs lace front wigs uk