Spisovna - Petrof

Spisovna - Petrof

Spisovna č.2 je umístěna v areálu společnosti Petrof spol. s r.o., na pozemku stavební parcely č. 860 (evidenčně označované jako budova S1).

Nemovitost je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 26828, pro obec Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové.

Spisovna č. 2 je zrekonstruovaný jednopodlažní nepodsklepený objekt, obdélníkového tvaru pro uložení až 12.000 bm dokumentů. Budova rovněž vyhovuje svému účelu, tj. předmětu podnikání – Vedení spisovny.

Zabezpečení

Spisovna č. 2 je proti vniknutí cizích osob zabezpečena bezpečnostní agenturou (budova je umístěna v areálu s vrátnicí s nepřetržitým provozem). Okna v budově jsou opatřena bezpečnostními foliemi a vstupy v podobě kovových dvoukřídlých protipožárních vrat jsou opatřeny vždy dvěma bezpečnostními zámky.

Dále je v budově nainstalován Elektronický zabezpečovací systém firmy Jablotron, s.r.o. Systém zároveň slouží také jako elektronická požární signalizace. Systém je plně funkční a pravidelně kontrolovaný. V budově jsou rozmístěny ruční práškové hasící přístroje pro okamžité použití. Počet i náplň přístrojů vyhovuje daným předpisům.