Spisovna - Foma

Spisovna - Foma

Spisovna č.1 je situována v budově čp. 1601, postavené na p. p. č. 2828, v katastrálním území Hradec Králové Pražské Předměstí, ulice U Fotochemy 1601, v areálu společnosti Foma Bohemia, spol. s r.o.

Budova dříve sloužila jako vlastní archiv Fotochemy Hradec Králové. Budova je nyní naší společností nově zrekonstruována, přestavěna a plně vybavena pro účel provozování soukromé spisovny, provozní řád budovy je stanoven jako soukromá spisovna poskytující profesionální spisovou a skartační službu. Spisovna je umístěna na vyvýšeném místě zcela mimo dosah povodně. Budova beze zbytku plní všechny požadavky kladené na provoz soukromé spisovny ve smyslu platných právních předpisů, zejm. zák. č. 499/2004 Sb., ve znění prováděcích předpisů.

Zabezpečení

Vaše dokumenty budou v soukromé spisovně trvale bezpečně uloženy v odčleněném, uzavřeném, uzamčeném prostoru bez možnosti přístupu jakýchkoliv neautorizovaných osob.

Proti vniknutí cizí osoby je budova spisovny zabezpečena osazením ocelových mříží do okenních otvorů. Spisovna je dále vybavena EZS s napojením na pult centralizované ochrany společnosti Foma Bohemia, spol. s r.o.

Proti požáru splňuje budova ČSN 730802, čl. 7.2.8 jako objekty s konstrukčními systémy nehořlavými. Rovněž všechna další protipožární opatření (rozčlenění na úseky, hasící přístroje a protipožární čidla) splňují požadavky inspekce Požární ochrany vyjádřené kladným stanoviskem bezpečnostním technikem.