Novinky


15.6.2017 - MS business spol. s.r.o. uzavřela smlouvu na základě výběrového řízení se společností BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.(více...)

Nová budova - Společnost MS business má ve svém vlastnictví další budovu, tentokrát s pořadovým číslem 3. Spisovna Březhrad

25.2.2016 - nové ceny za skartaci dokumentů (ceník)

16.2.2016 - MS business spol. s r.o. pořídila do svého vlastnictví nový skartační stroj KOBRA CYCLONE (náhled...)

1.2.2016 - MS business spol. s.r.o. uzavřela smlouvu na základě výběrového řízení se společností Melitrade a.s. (více...)

21.10.2015 - V provozovnách naší společnosti proběhla kontrola Státního oblastního archivu v Zámrsku, pracoviště Hradec Králové, která se týkala dodržování zákona č. 499/2004 Sb. – viz. příloha

Vítejte na stránkách MS business, spol. s.r.o.

Vaše dokumenty uložíme, ochráníme a uspořádáme, tak abyste se v nich snadno a rychle orientovali. Po celou dobu uložení dokumentů vedeme evidenci o jejich stavu a pohybu.

Sledujeme lhůty skartace, aby bylo vyhověno legislativním, případně provozním a správním požadavkům klienta.

Samozřejmou součástí našich služeb je informační vyhledávání dokumentů. Vámi požadované dokumenty vyhledáme, případně zpřístupníme autorizované osobě. Vyhledáme dokumenty pro bývalé zaměstnance, klienty nebo státní správu, apod.

Uzavíráme smluvní vztahy, na základě kterých pečujeme o dokumenty nejen prosperujících společností, ale také subjektů v likvidaci, konkursu či insolvenčním řízení.

Jsme připraveni pro Vás bezplatně vypracovat konkrétní cenovou nabídku!

 • Navštívíme Váš firemní archiv
 • Zhodnotíme jeho stav
 • Navrhneme optimální řešení Vám „ušité na míru“
 • Bezplatně vypracujeme cenovou nabídku, ať už potřebujete archivovat, skartovat nebo jen uspořádat Vaše dokumenty
 • Předložíme návrh smlouvy O uložení dokumentů, O skartaci dokumentů, atd.

Výhody archivace u MS business

 • budete mít pořádek „v papírech“
 • odpadají Vám vysoké náklady za pronájem prostoru, za energie, za způsobilé zaměstnance, atd.
 • nižší časová náročnost – o vše, co se týká dokumentů, se postaráme my
 • dostupnost Vašich dokumentů ve smluveném čase
 • profesionální ochrana Vašich dokumentů a uložení ve schválených a vyhovujících prostorech
 • bezpečná skartace