Archivace dokumentů

Archivace dokumentů je hlavní službou společnosti MS business. Je určena jak velkým prosperujícím společnostem, tak také drobným podnikatelům. Výjimku samozřejmě netvoří ani firmy v úpadku. Je určena všem subjektům, kterým se nekontrolovatelně hromadí „papíry“ a neví si s nimi rady nebo těm, kteří jednoduše potřebují a chtějí mít pořádek v dokumentech.

  • převzetí a odvoz dokumentů do spisovny MS business
  • roztřídění dokumentů podle skartačních znaků
  • označení dokumentů a jejich evidence
  • uložení do depozitu v původním obalu nebo možnost uložení do Archiv-boxu
  • vyhotovení předávacích protokolů