Archivace dokumentů

Archivace dokumentů je hlavní službou společnosti MS business. Je určena jak velkým prosperujícím společnostem, tak také drobným podnikatelům. Výjimku samozřejmě netvoří ani firmy v úpadku. Je určena všem subjektům, kterým se nekontrolovatelně hromadí „papíry“ a neví si s nimi rady nebo těm, kteří jednoduše potřebují a chtějí mít pořádek v dokumentech.

  • převzetí a odvoz dokumentů do spisovny MS business
  • roztřídění dokumentů podle skartačních znaků
  • označení dokumentů a jejich evidence
  • uložení do depozitu v původním obalu nebo možnost uložení do Archiv-boxu
  • vyhotovení předávacích protokolů
bob clip in hair extensions best hair salons in paris human hair extensions mesh integration system hair what are hair extensions made of lace wigs used hair extensions best shampoo for dry hair uk real hair wigs afro caribbean lace front wigs uk how to bleach barbie hair without bleach real hair wigs zala hair extensions reviews synthetic lace front wigs with bangs lace front wigs uk