Skartace dokumentů

Skartace dokumentů s prošlou skartační lhůtou je nedílnou součástí udržování pořádku v každém podnikovém archivu. Tuto službu MS business provádí s odbornou způsobilostí, o čemž svědčí bezproblémová dlouholetá spolupráce se všemi Státními oblastními, zemskými a okresními archivy v České republice.

  • převzetí a odvoz dokumentů
  • aktuální skartace, vyřazení dokumentů s prošlou skartační lhůtou (týká se již uložených dokumentů)
  • vyhotovení skartačních protokolů, vč. zajištění skartačního povolení Státního archivu
  • skartaci provedeme také jako samostatnou službu (ceník - běžný metr) / (ceník - kontejner)
  • zabezpečení fyzické skartace vyřazených dokumentů, na základě povolení Státního archivu
  • skartujeme také CD, DVD, diskety, kreditní karty, atd.
  • možnost skartace v různých stupních utajení
bob clip in hair extensions best hair salons in paris human hair extensions mesh integration system hair what are hair extensions made of lace wigs used hair extensions best shampoo for dry hair uk real hair wigs afro caribbean lace front wigs uk how to bleach barbie hair without bleach real hair wigs zala hair extensions reviews synthetic lace front wigs with bangs lace front wigs uk