Skartace dokumentů

Skartace dokumentů s prošlou skartační lhůtou je nedílnou součástí udržování pořádku v každém podnikovém archivu. Tuto službu MS business provádí s odbornou způsobilostí, o čemž svědčí bezproblémová dlouholetá spolupráce se všemi Státními oblastními, zemskými a okresními archivy v České republice.

  • převzetí a odvoz dokumentů
  • aktuální skartace, vyřazení dokumentů s prošlou skartační lhůtou (týká se již uložených dokumentů)
  • vyhotovení skartačních protokolů, vč. zajištění skartačního povolení Státního archivu
  • skartaci provedeme také jako samostatnou službu (ceník - běžný metr) / (ceník - kontejner)
  • zabezpečení fyzické skartace vyřazených dokumentů, na základě povolení Státního archivu
  • skartujeme také CD, DVD, diskety, kreditní karty, atd.
  • možnost skartace v různých stupních utajení