Digitalizace dokumentů

  • protokolární převzetí dokumentů ke skenování
  • transport na skenovací pracoviště
  • příprava dokumentů ke skenování (rozešití, podlepení apod.)
  • pořízení indexů dle specifikace pro každý dokument (např. číslo smlouvy, rodné číslo, jméno a příjmení, ... )
  • vlastní naskenování na kvalitních produkčních skenerech s technologií VirtualReScan
  • kontrola (verifikace) kvality naskenování a indexů
  • uvedení dokumentů po naskenování do původního stavu (sešití, sponkování apod.)
  • vybrání dokumentů s historickou hodnotou
  • protokolární vrácení dokumentů po skenování