Digitalizace dokumentů

  • protokolární převzetí dokumentů ke skenování
  • transport na skenovací pracoviště
  • příprava dokumentů ke skenování (rozešití, podlepení apod.)
  • pořízení indexů dle specifikace pro každý dokument (např. číslo smlouvy, rodné číslo, jméno a příjmení, ... )
  • vlastní naskenování na kvalitních produkčních skenerech s technologií VirtualReScan
  • kontrola (verifikace) kvality naskenování a indexů
  • uvedení dokumentů po naskenování do původního stavu (sešití, sponkování apod.)
  • vybrání dokumentů s historickou hodnotou
  • protokolární vrácení dokumentů po skenování
bob clip in hair extensions best hair salons in paris human hair extensions mesh integration system hair what are hair extensions made of lace wigs used hair extensions best shampoo for dry hair uk real hair wigs afro caribbean lace front wigs uk how to bleach barbie hair without bleach real hair wigs zala hair extensions reviews synthetic lace front wigs with bangs lace front wigs uk