Upořádání dokumentů

Tato služba úzce souvisí se službou archivace dokumentů. Vyhovuje zejména firmám, které nevyprodukují tak velké množství dokumentů, aby nevystačili s vlastními ukládacími kapacitami. Obecně se ale doporučuje dokumenty uchovávat ve vyhovujících a schválených prostorech určených výhradně pro archivaci dokumentů.

  • zajistíme pořádek ve vašich dokumentech přímo Ve vaší společnosti
  • posoudíme jejich stav, doporučíme další postup
  • vyhodnotíme, které dokumenty je nadále nutné uchovávat a kterým již uplynula skartační lhůta
  • vyhotovíme potřebné seznamy dokumentů tak, abyste se v nich snadno a rychle orientovali