Upořádání dokumentů

Tato služba úzce souvisí se službou archivace dokumentů. Vyhovuje zejména firmám, které nevyprodukují tak velké množství dokumentů, aby nevystačili s vlastními ukládacími kapacitami. Obecně se ale doporučuje dokumenty uchovávat ve vyhovujících a schválených prostorech určených výhradně pro archivaci dokumentů.

  • zajistíme pořádek ve vašich dokumentech přímo Ve vaší společnosti
  • posoudíme jejich stav, doporučíme další postup
  • vyhodnotíme, které dokumenty je nadále nutné uchovávat a kterým již uplynula skartační lhůta
  • vyhotovíme potřebné seznamy dokumentů tak, abyste se v nich snadno a rychle orientovali
bob clip in hair extensions best hair salons in paris human hair extensions mesh integration system hair what are hair extensions made of lace wigs used hair extensions best shampoo for dry hair uk real hair wigs afro caribbean lace front wigs uk how to bleach barbie hair without bleach real hair wigs zala hair extensions reviews synthetic lace front wigs with bangs lace front wigs uk