Informační vyhledávání dokumentů

Samozřejmou součástí našich služeb je informační vyhledávání dokumentů. Vámi požadované dokumenty vyhledáme, případně zpřístupníme autorizované osobě. Vyhledáme dokumenty pro bývalé zaměstnance, klienty nebo státní správu, apod. Dostupnost Vašich dokumentů zajistíme ve smluveném čase. Vyhledané dokumenty zasíláme emailem, faxem, poštou, případně doručíme osobně.

Vyhledat dokument